Novinky

Účast na mezinárodní konferenci v Bruselu

  • 15.06.2022

V červnu zorganizovala Evropská asociace rozvojových agentur EURADA svou každoroční mezinárodní konferenci AGORADA, jejímž hlavním cílem je navázání mezinárodních partnerství, možnost síťování a získání nejnovějších poznatků z oblasti regionálního rozvoje. Do panelu "National Associations of Development Agencies: The future of European Regional Development According to National Associations" byl pozván také předseda představenstva ČARA a ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech RERA Tomáš Cílek.

Během dvoudenní akce, která zároveň slavila 30. výročí založení EURADA, se uskutečnila také návštěva progresivních iniciativ ve městě Charleroi, které prochází velkou transformací. Inspirací byly také panely, kde se diskutovaly možnosti a příležitosti pro rozvojové agentury na nadcházející roky, mezinárodní přístup k regionálnímu rozvoji či budoucnost regionálního rozvoje mimo Evropu. 


Výroční zasedání ČARA proběhlo v prostorách MMR

  • 01.06.2022

Výroční členská schůze ČARA proběhla v úterý 17. května 2022 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze. Jednalo se o první fyzické setkání členů asociace od začátku covidové pandemie. Pozvání na jednání přijal RNDr. Richard Nikischer Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova MMR.

Na programu jednání bylo tradičně schválení účetní závěrky a výroční zprávy a to za uplynulý rok 2021. Účetní závěrka a výroční zpráva byly jednomyslně schváleny. Dalším, velice důležitým bodem jednání byla možná spolupráce agentur při plnění potenciálních zakázek na národní úrovni a jejich koordinace. Debata se točila též kolem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a dalších koncepcí a strategií, které by mohly agentury adresovat. Během schůze se členové dohodli, že připraví žádost na téma "Podpora udržitelného rozvoje regionů ČR prostřednictvím  energetické soběstačnosti a hospodaření s vodou" do výzvy MMR Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Dále proběhla diskuze členů v jakých oblastech by mohla být asociace aktivní. Posledním bodem jednání bylo jmenování JUDr. Vladimíra Gašpara do funkce čestného předsedy asociace.


ČARA se přesouvá z Brna do Českých Budějovic

  • 01.01.2022

K 1. lednu 2022 se sekretariát České asociace rozvojových agentur přesunul z Brna do Českých Budějovic. Novým předsedou představenstva se stal Ing. Tomáš Cílek, Ph.D. z Regionální rozvojové agentury jižních Čech, který ve vedení asociace nahradil JUDr. Vladimíra Gašpara z Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Během podzimního zasedání ČARA tak rozhodli členové. Sekretariát asociace doplní na pozici sekretář Zdeněk Hanzal, taktéž z jihočeské agentury RERA.