Aktivity

Cílem sdružení ČARA je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny.

Specifické cíle:

  • navrhování systémových opatření, zaměřených na minimalizaci bariér koncepčního rozvoje krajů a regionů soudržnosti pro zavedení standardních postupů, používaných v členských zemích EU,
  • postupné budování systému obecně použitelných a účinných nástrojů pro regionální rozvoj,
  • získávání podpory národních a zahraničních institucí pro realizaci regionální politiky v krajích,
  • zavedení systému spolupráce a jednání s veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem a se zahraničními organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením činnosti,
  • prezentace a propagace sdružení i svých členů,
  • vytvoření členské informační sítě s efektivní výměnou dat, informací a zkušeností,
  • aktivní spolupráce s Evropskou asociací regionálních agentur EURADA se sídlem v Bruselu.