ČARA

ČARA je účelové sdružení rozvojových agentur s krajskou působností, jehož posláním je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. ČARA se řídí při své činnosti zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, který definuje zásady regionální politiky ČR, vytvořené v souladu s regionální politikou EU.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 12189 od 3. června 2014 (dříve v registru zájmových sdružení právnických osob podle § 20i Občanského zákoníku od 19. února 1997).

ČARA jako nevládní organizace, působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA.

Sekretariát ČARA vykonává Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. viz Kontakt


Spolupracujeme:CRR


Kontakt

ČARA - Česká asociace rozvojových agentur / Czech Association of Development Agencies

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno
Czech Republic


+420 541 212 125