Česká asociace rozvojových agentur

Aktivity ČARA

Navrhování systémových opatření

zaměřených na minimalizaci bariér koncepčního rozvoje krajů a regionů soudržnosti pro zavedení standardních postupů, používaných v členských zemích EU.

Postupné budování systému

obecně použitelných a účinných nástrojů pro regionální rozvoj.

Získávání podpory

národních a zahraničních institucí pro realizaci regionální politiky v krajích.


Zavedení systému spolupráce

a jednání s veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem a se zahraničními organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením činnosti.

Images
O nás

ČARA, Česká asociace rozvojových agentur, již 25 let sdružuje rozvojové agentury České republiky a je elementární součástí regionální politiky ČR. Aktivitou svých členů pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost jednotlivých regionů ČR a díky jedinečné a praktické znalosti regionalistiky je personální a znalostí základnou ve všech složkách regionálního rozvoje jako je životní prostředí, doprava, kultura, cestovní ruch či inovace.


Česká asociace rozvojových agentur je tak největším sdružením odborníků na regionální rozvoj v ČR a díky svým členům se může pochlubit největším spektrem úspěšných rozvojových projektů, které jednotlivé agentury jako členové sami připravují, řídí a implementují.

Česká asociace rozvojových agentur je díky znalostem problematiky regionálního rozvoje aktivní i v mezinárodním prostředí. Díky své pozici v regionálním rozvoji ČR je partnerem pro celorepublikové a i dílčí krajské aktivity. O možnostech a variantách spolupráce se dozvíte více na sekretariátu asociace viz. kontakty.