Spolupráce se Státním fondem podpory investic

Po několika měsících příprav proběhlo v úterý 30. ledna 2024 setkání k založení Regionálních center SFPI. Výsledkem jednání byl podpis memoranda mezi ČARA, SFPI a jednotlivými agenturami. Do spolupráce bude zapojena většina členských agentur. Nastavená spolupráce bude realizovaná v rámci projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“ v rámci komponenty „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy.

Celkem bude založeno 8 regionálních kanceláří, které budou operovat ve všech krajích České republiky. V následujících dvou letech skrze ně poskytne SFPI podporu až 7 miliard korun formou dotací a zvýhodněných úvěrů. Centra se stanou klíčovým prvkem podpory vzniku nájemního bydlení a poskytnou obcím potřebnou pomoc při hledání informací v oblasti investic do bydlení.

„Jsem rád, že SFPI našlo partnera pro rozvoj dostupného bydlení právě v České asociaci rozvojových agentur. Regionální rozvojové agentury nejlépe znají specifické prostředí svých krajů a mají úzkou spolupráci s obcemi a municipalitami. Rozvojové agentury poskytují základnu několika set expertů napříč celou republikou a mají přehled o projektech, které se v jejich krajích chystají.“ uvedl Tomáš Cílek, předseda představenstva ČARA.

„Regionální centra mají za úkol pomoci městům a obcím při přípravě projektů dostupného nájemního bydlení“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka a dodává: „Naší snahou je, aby došlo k významnému zvýšení počtu kvalitních dostupných bytů napříč Českou republikou. Historickou zkušenost rozvojových agentur s poradenstvím v obcích vnímáme jako velkou přidanou hodnotu pro efektivní rozjezd poradenských center.“ Celkem vznikne 8 Regionálních center podpory dostupného bydlení, podrobnosti o jejich fungování a zaměření najdete již brzy na www.sfpi.cz