O nás

 

ČARA garantuje kvalitu práce svých členů při zajišťování těchto rozvojových aktivit:

 • budování a provozování regionálních informačních systémů, koordinovaných Centrem pro regionální rozvoj ČR,
 • zajišťování prací spojených s regionálním programováním, zejména zpracování analýz, rozvojových strategií, programů a plánů,
 • přípravu, koordinaci a technickou pomoc při realizaci rozvojových programů a projektů,
 • výkonu funkce exekutivních jednotek rozvojových programů, financovaných z různých veřejných rozpočtů (např. státního, krajských nebo ze zahraničních programů),
 • výkonu regionálních (krajských) zástupců národních rozvojových institucí (Asociace inovačního podnikání),
 • dle dohody propagace ČR, krajů a jiných institucí v zahraničí,
 • plnění specifických úkolů v krajích, v rámci společenské objednávky centrálních, regionálních nebo místních orgánů.

Spolupracujícími partnery jsou:

 • Národní asociace pro rozvoj podnikání - NARP
 • Asociace inovačního podnikání ČR – AIP ČR
 • Institut pro integraci České republiky do Evropské unie - IICE
 • Sdružení podnikatelů České republiky – SP ČR