O nás

ČARA, Česká asociace rozvojových agentur, již 25 let sdružuje rozvojové agentury České republiky a je elementární součástí regionální politiky ČR. Aktivitou svých členů pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost jednotlivých regionů ČR a díky jedinečné a praktické znalosti regionalistiky je personální a znalostí základnou ve všech složkách regionálního rozvoje jako je životní prostředí, doprava, kultura, cestovní ruch či inovace.

Česká asociace rozvojových agentur je tak největším sdružením odborníků na regionální rozvoj v ČR a díky svým členům se může pochlubit největším spektrem úspěšných rozvojových projektů, které jednotlivé agentury jako členové sami připravují, řídí a implementují.

Česká asociace rozvojových agentur je díky znalostem problematiky regionálního rozvoje aktivní i v mezinárodním prostředí. Díky své pozici v regionálním rozvoji ČR je partnerem pro celorepublikové a i dílčí krajské aktivity. O možnostech a variantách spolupráce se dozvíte více na sekretariátu asociace viz. kontakty.

 

Mezi hlavní aktivity ČARA patří:

 • navrhování systémových opatření, zaměřených na minimalizaci bariér koncepčního rozvoje krajů a regionů soudržnosti pro zavedení standardních postupů, používaných v členských zemích EU,
 • postupné budování systému obecně použitelných a účinných nástrojů pro regionální rozvoj,
 • získávání podpory národních a zahraničních institucí pro realizaci regionální politiky v krajích,
 • zavedení systému spolupráce a jednání s veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem a se zahraničními organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením činnosti,
 • prezentace a propagace sdružení i svých členů,
 • vytvoření členské informační sítě s efektivní výměnou dat, informací a zkušeností,
 • aktivní spolupráce s Evropskou asociací regionálních agentur EURADA se sídlem v Bruselu.

 

Orgány ČARA:

Zástupci jednotlivých agentur tvoří členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem ČARA.

 Statutárním orgánem ČARA je pětičlenné představenstvo ve složení:

 • Předseda: Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
 • místopředseda: PhDr. Jiří Svítek, CSc.
 • místopředseda: Ing. Petr Dobrovský
 • Člen: Ing. Vlastimil Veselý
 • Člen: Mgr. Klára Štefančová
 • Čestní předsedové představenstva: Ing. Petr Czekaj, Ing. Manfred Hellmich, JUDr. Vladimír Gašpar.

 

Dozorčím orgánem je tříčlenná dozorčí rada ve složení:

 • Předsedkyně: Ing. Zdeňka Škarková
 • Místopředseda: Ing. Martin Kučera
 • Člen: RNDr. Otakar Prudil