ČARA se přesouvá z Brna do Českých Budějovic

K 1. lednu 2022 se sekretariát České asociace rozvojových agentur přesunul z Brna do Českých Budějovic. Novým předsedou představenstva se stal Ing. Tomáš Cílek, Ph.D. z Regionální rozvojové agentury jižních Čech, který ve vedení asociace nahradil JUDr. Vladimíra Gašpara z Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Během podzimního zasedání ČARA tak rozhodli členové. Sekretariát asociace doplní na pozici sekretář Zdeněk Hanzal, taktéž z jihočeské agentury RERA.