Krajská zastoupení AIP ČR

Česká asociace rozvojových agentur se v rámci rozšíření svých aktivit dohodla v září 2003 s Asociací inovačního podnikání ČR (dále jen AIP ČR), že vytvoří krajská zastoupení v členských agenturách ČARA. Na jaře r. 2004 začala síť 13 zastoupení pracovat. 

Došlo tak k přirozenému spojení národní instituce specializované na podporu inovací v podnikatelském i veřejném sektoru s rozvojovými agenturami, které provádějí v krajích informační servis, zpracovávají rozvojové dokumenty i konkrétní rozvojové projekty a podporují rozvoj podnikání. 

K hlavním úkolům patří přebírat aktuální informace z oblasti výzkumu a vývoje a inovací a předávat je institucím a podnikům, které jsou evidovány v agenturách jako nositelé inovací. Dále pak sbírat data a informace a dobré příklady inovací na územích krajů a předávat je do centra i mezi sebou. Dalším úkolem je propagovat a pomáhat při propojování činností buď různých institucí (výzkumných pracovišť, škol, podniků, úřadů apod.) nebo firem ze stejného oboru. K dlouhodobým úkolům patří sledovat zpětnou vazbu, zda zlepšení informačních toků a osobních kontaktů mezi subjekty přinášejí očekávané změny.

Byla stanovena i řada praktických úkolů, jako například vytvoření odborných skupin, ve kterých jsou zástupci krajských úřadů, krajských hospodářských a agrárních komor, poradenských a informačních center, vysokých škol, vědeckotechnických parků apod. Jedná se o otevřená zájmová uskupení, která garantují odbornost a komunikují s okolím. V 6 krajích z 13 tyto skupiny pomáhali a další pomáhají při formulování strategických cílů a priorit do inovačních strategií. Dále se provádí aktualizace dat pro každoročně vycházející Technologický profil ČR, konání schůzek se zájemci i vzájemná výměna zkušeností s činnostmi v zastoupeních.

 

Oficiální zahájení činnosti zastoupení AIP ČR ve 13 krajských rozvojových agenturách bylo vyhlášeno na společné konferenci ČARA a AIP ČR, která se konala na Brněnském výstavišti dne 21. dubna 2004. Oficiální zástupci a vedoucí odborných skupin byli certifikováni vedením AIP ČR.

Generální sekretář AIP ČR Ing. Pavel Švejda, CSc. pokládá využití potenciálu rozvojových agentur za krok správným směrem a přínos pro oba aktéry samotné. Především je ale přesvědčen, že je toto spojení prospěšné pro všechny zájemce o komunikaci a výměnu informací v oblasti inovačního podnikání, pro potenciální žadatele o dotace pro realizaci inovačních projektů, které mohou být spolufinancovány z národních nebo EU programů.

 

Odkaz: www.aipcr.cz