Orgány

 

Zástupci jednotlivých agentur tvoří členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem ČARA.

 

Statutárním orgánem ČARA je pětičlenné představenstvo ve složení:

Předseda: Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.

1. místopředseda: PhDr. Jiří Svítek, CSc.

2. místopředseda: Ing. Petr Dobrovský

Člen: Ing. Vlastimil Veselý

Člen: Mgr. Klára Štefančová

Čestnými předsedy představenstva: Ing. Petr Czekaj, Ing. Manfred Hellmich.

 

Dozorčím orgánem je tříčlenná dozorčí rada ve složení:

Předsedkyně: Ing. Zdeňka Škarková

Místopředseda: Ing. Martin Kučera

Člen: RNDr. Otakar Prudil