Orgány

 

Zástupci jednotlivých agentur tvoří členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem ČARA.

 

Statutárním orgánem ČARA je pětičlenné představenstvo ve složení:

Předseda: JUDr. Vladimír Gašpar
602 772 786, vladimir.gaspar@rrajm.cz

1. místopředseda: PhDr. Jiří Svítek, CSc.
603 586 603, svitek@rra-strednicechy.cz

2. místopředseda: Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
777 146 672, cilek@rera.cz

Člen: Ing. Vlastimil Veselý
736 650 376, vlastimil.vesely@karp-kv.cz

Člen: Ing. Petra Chovanioková
595 691 211,chovaniokova@arr.cz

Čestnými předsedy představenstva: Ing. Petr Czekaj, Ing. Manfred Hellmich.

 

Dozorčím orgánem je tříčlenná dozorčí rada ve složení:

Předsedkyně: Ing. Zdeňka Škarková
606 706 823, skarkova@rrav.cz

Místopředseda: Ing. Martin Kučera
585 228 698, kucera@rarsm.cz

Člen: RNDr. Otakar Prudil
577 630 430, prudil@rravm.cz


Kontakt

ČARA - Česká asociace rozvojových agentur / Czech Association of Development Agencies

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno
Czech Republic


+420 541 212 125