Členové

 

Členy ČARA jsou všechny rozvojové agentury s krajskou působností:

 
 1. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem (RRA ÚK)
 2. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, z.s.p.o. se sídlem v Olomouci (RARSM)
 3. Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s. se sídlem v Českých Budějovicích (RERA)
 4. Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. se sídlem v Liberci (ARR)
 5. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o. se sídlem v Jihlavě (RRA V)
 6. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, z.s.p.o. se sídlem v Brně (RRA JM)
 7. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z.s.p.o. se sídlem ve Zlíně (RRA VM)
 8. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, z.s.p.o. se sídlem v Pardubicích (RRA Pak)
 9. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. se sídlem v Plzni (RRA Plk)
 10. Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, z.s. se sídlem v Mělníku (RRA StČ)
 11. Centrum investic, rozvoje a inovací, p. o. se sídlem v Hradci Králové (CIRI)
 12. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. se sídlem v Karlových Varech (KARP, p. o.)

  

Vizitky jednotlivých členů

Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a. s.

Sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Pracoviště Budovatelů 2830, 434 37 Most
Generální ředitel    Mgr. Miroslav Cingl
Telefon +420 417 633 240
Mobil +420 607 507 541
E-mail cingl@rra.cz, rra@rra.cz
Internet https://www.rra.cz/

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) je odbornou organizací pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Byla založena v roce 1994 jako akciová společnost institucemi z veřejného a hospodářského sektoru, které si daly za cíl přispět k zavedení systematické činnosti při rozvoji regionu. Vlastníky jsou Ústecký kraj, obce, hospodářské a agrární komory, odborové organizace. RRA ÚK zaměstnává 12 stálých odborníků, kteří poskytují široký rozsah služeb. Tým stálých pracovníků je podporován externími odborníky z různých oborů činnosti. 

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Adresa Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
Generální ředitel    Ing. Martin Kučera
Telefon +420 585 205 970
Fax +420 585 228 581
E-mail kucera@rarsm.cz, rarsm@rarsm.cz
Internet https://www.rarsm.cz

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 18. 12. 1995 Sdružením obcí Střední Moravy a městem Olomouc a představuje unikátní partnerství mezi městy a obcemi regionu Střední Morava.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s.

Adresa Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
Pověřen vedením společnosti   Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
Telefon +420 387 878 451
Telefon 2 +420 387 878 452
E-mail cilek@rera.cz, info@rera.cz
Internet https://www.rera.cz

Regionální rozvojová agentura, Rera a.s. byla, podle vzoru regionálních rozvojových agentur úspěšně působících v zemích EU založena a koncipována na principu partnerství jednotlivých regionálních subjektů působících v Jihočeském kraji. Svou činnost společnost zahájila 22. ledna 1999 s cílem podporovat a koordinovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Jihočeského regionu. 

ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. - Nisa

  
Adresa U Jezu 525, 460 01 Liberec IV – Perštýn
Jednatel  Ing. Petr Dobrovský
Telefon +420 602 342 934
Sekretariát +420 725 048 979 
E-mail p.dobrovsky@arr-nisa.cz,
info@arr-nisa.cz
Internet https://www.arr-nisa.cz

Agentura regionálního rozvoje (ARR Nisa) byla založena v roce 1996 s cílem poskytování technické a expertní pomoci při přípravě a realizaci projektů komunálního sdružení měst a obcí Euroregion Nisa. V současné době je hlavním cílem realizace aktivit, které přispívají k vyváženému ekonomickému a sociálnímu rozvoji Libereckého kraje a v současné době má 19 zaměstnanců.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
  

Adresa Matky Boží 1182/9, 586 01  Jihlava 
Generální ředitel    Ing. Zdeňka Škarková
Telefon +420 606 706 823
Telefon 2 +420 603 727 084
+420 734 316 965
E-mail skarkova@rrav.cz
region@rrav.cz
Internet www.rrav.cz

Regionální rozvojová agentura Vysočina (dále jen RRAV) vznikla 18. 11. 1998 jako akciová společnost na základě notářského zápisu ze dne 27. 10.1998. Svoji činnost jako akciová společnost vykonávala do 31. 8. 2000. Charakter činnosti RRAV nenaplňoval zcela podmínky stanovené zákonem pro obchodní společnosti a proto bylo zakladateli rozhodnuto o změně právní formy, kdy převedla veškeré aktivity související s regionálním rozvojem na nově vniklou RRAV, zájmové sdružení právnických osob. RRAV z.s.p.o. byla zaregistrována u Okresního úřadu v Jihlavě dne 29. 8. 2000 pod č.j.R-28/594/00-VV na základě zakladatelské smlouvy ze dne 26. 7. 2000. Tato forma agentury je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích EU. Členové zájmového sdružení jsou: Sdružení obcí Vysočiny, Sdružení Hospodářských komor kraje Vysočina, Kraj Vysočina.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

 
 
Adresa Královopolská 139, 612 00 Brno
Generální ředitel    Mgr. Libor Opluštil
Telefon + 420 541 212 125
Mobil + 420 724 578 678
E-mail libor.oplustil@rrajm.cz
Internet https://www.rrajm.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je sdružením právnických osob – Sdružení obcí a měst jižní Moravy a sdružení Obchodních a hospodářských komor jižní Moravy – na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10. 9. 1997. Od 1. 1. 2002 je třetím členem sdružení Jihomoravský kraj. Agentura je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích EU. V současné dobbě má 11 zaměstnanců.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
  

Adresa tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
Generální ředitel    RNDr. Otakar Prudil
Telefon +420 573 776 201
Telefon 2 +420 737 565 954
E-mail prudil@rravm.cz
Internet https://www.rra-vychodnimorava.cz

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy byla založena 2. února 1998 Sdružením měst a obcí Východní Moravy, Hospodářskou komorou ve Zlíně a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Je členem ČARA – České asociace rozvojových agentur a spolupracuje s organizacemi působícími ve všech oblastech. Hlavními cíli RRA VM jsou podpora systematického rozvoje kraje a všech jeho územních částí, společně se zvyšováním životních standardů a prestiže kraje. Agentura má právní statut sdružení právnických osob. v současné době zaměstnává 10 pracovníků a velké množství externích odborníků.

Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje

 

Adresa nám. Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice
Generální ředitel    Mgr. Klára Štefančová
Telefon +420 466 053 920
Mobil +420 775 964 573
E-mail klara.stefancova@rrapk.cz
Internet https://www.rrapk.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje byla založena v roce 1999 jako nevládní, nepolitické, nezávislé zájmové sdružení právnických osob. Úkolem agentury je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle agentura úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem agentury je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou. Členy agentury jsou: Pardubický kraj, města Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Litomyšl, Polička, Přelouč, Svitavy.

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Adresa Riegrova 1, 301 11 Plzeň
Generální ředitel    Ing. Filip Uhlík
Telefon +420 377 201 410
Fax +420 377 963 681
E-mail uhlik@rra-pk.cz
Internet https://www.rra-pk.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje byla založena jako obecně prospěšná společnost v roce 2000, kdy navázala na aktivity svých zakladatelů v oblasti podpory regionálního rozvoje v území Plzeňského kraje realizovaných od roku 1998.

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy

Adresa náměstí Míru 3, 276 01 Mělník
Korespondenční adresa: Dvořákova 300, 252 64 Velké Přílepy
Generální ředitel    PhDr. Jiří Svítek
Telefon +420 603 586 603
E-mail rrastc@seznam.cz
Internet https://www.rra-strednicechy.czwww.rrastc.cz

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o. (RRA StČ) se sídlem v Kladně byla založena dne 6. dubna 1999 s cílem poskytovat technickou a jinou pomoc svým členům a působit jako výkonný článek při iniciaci, přípravě a realizaci místních i nadregionálních rozvojových projektů. Jejími zakladateli se staly více než čtyři desítky subjektů z řad okresních hospodářských a agrárních komor, měst, obcí a sdružení měst a obcí. V současné době má agentura právní formu z. s.

Centrum investic, rozvoje a inovací

                           
Adresa Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ředitel    Mgr. et Mgr. Vendula Hájková
Telefon +420 495 817 802
Mobil +420 720 757 450
E-mail vhajkova@cirihk.cz
Internet https://www.cirihk.cz/ciri.html

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje s působností regionální rozvojové agentury. Zřizovatelem a vlastníkem organizace je Královéhradecký kraj, z čehož vyplývá majoritní zaměření na kraj a plnění jeho potřeb. Agentura byla založena 1. června 2004 s cílem podporovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Královéhradeckého kraje a za účelem tvorby, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji kraje v souladu s programem jeho rozvoje a prostřednictvím prosazování regionálních aktivit v rámci tuzemské a zahraniční spolupráce.

 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

 
Adresa Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary
Generální ředitel    Ing. Vlastimil Veselý
Telefon +420 736 650 376
Telefon 2 +420 736 650 709
E-mail vlastimil.vesely@karp-kv.cz
Internet https://www.karp-kv.cz

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (KARP), která byla v roce 2009 zřízena Karlovarským krajem, se zaměřuje výhradně na podporu zvyšování konkurenceschopnosti firem v kraji. Je hlavním nositelem realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a koordinátorem aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji. Svými aktivitami doplňuje KARP krajské zastoupení CzechInvestu, strukturu Hospodářské komory ČR a podporuje rozvojové snahy měst, obcí a kraje.