Výroční zasedání ČARA proběhlo v prostorách MMR

Výroční členská schůze ČARA proběhla v úterý 17. května 2022 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze. Jednalo se o první fyzické setkání členů asociace od začátku covidové pandemie. Pozvání na jednání přijal RNDr. Richard Nikischer Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova MMR.

Na programu jednání bylo tradičně schválení účetní závěrky a výroční zprávy a to za uplynulý rok 2021. Účetní závěrka a výroční zpráva byly jednomyslně schváleny. Dalším, velice důležitým bodem jednání byla možná spolupráce agentur při plnění potenciálních zakázek na národní úrovni a jejich koordinace. Debata se točila též kolem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a dalších koncepcí a strategií, které by mohly agentury adresovat. Během schůze se členové dohodli, že připraví žádost na téma "Podpora udržitelného rozvoje regionů ČR prostřednictvím  energetické soběstačnosti a hospodaření s vodou" do výzvy MMR Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Dále proběhla diskuze členů v jakých oblastech by mohla být asociace aktivní. Posledním bodem jednání bylo jmenování JUDr. Vladimíra Gašpara do funkce čestného předsedy asociace.