Technologický profil ČR

ČARA je dlouhodobým partnerem v projektu Technologický profil České republiky (TP ČR), který řídí Asociace inovačního podnikání ČR
Projekt TP ČR je databází inovačního potenciálu ČR

Projekt vznikl jako aktivita česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum v roce 1998. Projekt je nyní podporovaný MŠMT ČR. Od r. 1998 je TP ČR každoročně aktualizován a rozšiřován.

Databáze na Internetu www.techprofil.cz vychází z CD-ROM Technologický profil ČR a zahrnuje:

 • Vysoké školy a jejich fakulty
 • Pracoviště Akademie věd ČR
 • Resortní výzkumné organizace
 • Privátní výzkumné a vývojové organizace
 • Pracoviště transferu technologií
 • Vědeckotechnické parky
 • Asociace, spolky a sdružení pro inovační podnikání
 • Komory
 • Ministerstva
 • Poradenské organizace
 • Regionální rozvojové agentury
 • Regionální poradenská a informační centra
 • Inovační firmy

 

Členské agentury ČARA jsou členy realizačního týmu projektu a ve svých krajích průběžně aktualizují kontakty na inovační firmy, doplňují seznamy o další firmy a informace a propagují a distribuují výsledný produkt.

Subjekty se z databází vybírají podle technologií, odvětví typů a okresů (hrubý výběr) nebo podle názvu, IČO, sídla, kontaktní osoby, PSČ, města a kombinace těchto hledisek (podrobný výběr). Podle krajů můžete subjekty vybírat pomocí mapy.

Úplné údaje z databáze lze získat po přidělení hesla po bezplatné registraci.

V případě zájmu firem, provádějící výzkum, vývoj nebo inovace, o zápis do databáze nebo o aktualizaci již uložených dat, mohou zavolat nebo napsat regionální rozvojové agentuře ve svém kraji, která změny okamžitě zajistí.

Podrobnosti jsou na https://www.techprofil.cz